\

اخبار همایش

صدور گواهی زود هنگام مقالات

به اطلاع پژوهشگران گرامی م...

بیشتر

پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران به جمع حامیان همایش پیوست

به اطلاع کلیه پژوهشگران گر...

بیشتر

پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس ها و همایش های ایران به جمع حامیان همایش پیوست

به اطلاع کلیه پژوهشگران گر...

بیشتر

پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور به جمع حامیان همایش پیوست

به اطلاع کلیه پژوهشگران گر...

بیشتر

پایگاه اطلاعات علمی رویدادهای و ناشر تخصصی همایش ها و مجلات کشور به جمع حامیان این همایش پیوست

به اطلاع کلیه پژوهشگران گر...

بیشتر

دانشگاه جامع علمی کاربردی شیروان به حامیان همایش پیوست

اطلاع کلیه پژوهشگران ...

بیشتر

برگزار کنندگان

پوستر همایش

حامیان علمی

حامیان رسانه ای