\

اخبار همایش

صدور گواهی زود هنگام مقالات

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند؛ به منظور رفاه حال شرکت کنندگان عزیز و بر اساس نظر موافق شورای علمی و سیاستگزاری همایش، امکان صدور گواهی زودتر از موعد فراهم شد. لطفاً پس از واریز هزینه با دبیرخانه همایش تماس گرفته و درخواست گواهی زود هنگام نمایید.

پیوستن پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند که طبق هماهنگی ها و رایزنی های به عمل آمده با پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران (conferencealert.ir)، اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها) مورد تایید این پایگاه می باشد.

آدرس دسترسی در پایگاه مذکور:

http://conferencealert.ir/events/bndconf

 

پیوستن پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس ها و همایش های ایران

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند که طبق هماهنگی ها و رایزنی های به عمل آمده با پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس ها و همایش های ایران (iconf.ir)، اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها) مورد تایید این پایگاه قرار گرفت.

آدرس دسترسی در پایگاه مذکور:

 

https://iconf.ir/conferences_info.php?confId=3461

پیوستن پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند که طبق هماهنگی ها و رایزنی های به عمل آمده با پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور (allconferences.ir)، اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها) مورد تایید این پایگاه قرار گرفت.

برگزار کنندگان

پوستر همایش

حامیان علمی

حامیان رسانه ای