\
معرفی همایش

معرفی همایش با استعانت از خداوند متعال، "اولین همایش ملی آموزش ، کارآفرینی ، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)" با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی، توسط دانشگاه فرهنگیان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان برگزار خواهد شد. باتوجه به اهمیت موضوع و همچنین نقش سازنده آن در جامعه، دبیرخانه اجرایی همایش انتظار دارد این همایش با مشارکت متولیان این امر که در یک طیف گسترده و مرتبط با زنجیره طراحی، برنامه¬ریزی، مدیریت و اجرا اعم از مسئولین، متخصصین، کارشناسان و صاحب نظران می باشد برگزار گردد.
تا با ارایه جدیدترین مقالات و دستاوردهای علمی و تجربی روز کشور توسط این اساتید، پژوهشگران و محققین در راستای ارتقای سطح علمی با هدف افزایش توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در این حوزه و در نهایت افزایش بهره¬وری و توسعه علوم موثر در جامعه گامی استوار برداریم. از آنجایی که این حوزه ها طیف گسترده ای از رشته های علمی که اغلب رشته های علمی مستقل بحساب می آیند را شامل می شود و بصورت زنجیره وار به هم متصلند، تاکنون همایش های متعددی پیرامون مسائل مختلف علمی و آموزشی برگزار شده است، تیم برگزارکننده با هدف ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارایۀ دستاوردهاي نوین پژوهشي و علمی انديشمندان، پژوهشگران و دست‌اندرکاران حوزه های مختلف؛ همایش فوق را حول محور آموزش، توسعه و کارآفرینی به منظور تبادل و به اشتراک گذاری تجارب و نتایج تحقیقات در مورد تمام جنبه های تخصصی و میان رشته ای برگزار خواهد کرد.
رویکرد ما در برگزاری این همایش، جلب مشارکت تمامی مراکز علمی و حرفه ایی، تعامل با انجمن های ملی و بین المللی مرتبط و دعوت از صاحبنظران برجسته با هدف تعامل علمی از یک سو و افزایش خود باوری علمی در کشور، تمرکز بر مسائل و چالشهای روز، طراحی محتوای علمی و کاربردی برای مسئولین می باشد. لذا از کليۀ علاقه‌مندان و صاحب نظران دعوت مي‌شود تا با ارسال يافته‌هاي اصيل علمي و پژوهشي خود در برگزاري هر چه بهتر این همایش مشارکت فعال داشته باشند. امید است با همکاری و حمایت سایر ارگانهای اجرایی و علمی کشور بتوانیم فضایی مناسب جهت ارائه دستاوردهای نوین محققان عزیز کشورمان در راستای توسعه و ترویج علم و فنون بنیادین بمنظور بسترسازي زمينه هاي علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف ایجاد نماییم.