\

اخبار همایش

تمدید زمان برگزاری همایش

با توجه به درخواست پژوهشگران و با نظر مساعد شورای سیاست گزاری، تاریخ برگزاری اولین همایش آموزش ، توسعه ، کارآفرینی ( فرصت ها ، چالش ها ، راهکارها ) تمدید شد. 

بر اساس اعلام آقای دکتر جواد ایمانی دبیر علمی اولین همایش آموزش ، توسعه ، کارآفرینی ( فرصت ها ، چالش ها ، راهکارها ) ، و با توجه به درخواست های مکرر و استقبال بی نظیر پژوهشگران شورای سیاست گزاری همایش با تمدید تاریخ برگزاری همایش موافقت نموده است. لذا مقرر گردید زمان برگزاری همایش  از تاریخ 16 اسفند  1397  به 14 اردیبهشت 98 تغییر یافت. 

دانشگاه جامع علمی کاربردی شیروان به حامیان همایش پیوست

اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند که طبق هماهنگی ها و رایزنی های به عمل آمده با دانشگاه جامع علمی کاربردی شیروان ، اولین همایش ملی آموزش،    کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها) مورد تایید این پایگاه قرار گرفت .

آدرس دسترسی در پایگاه مذکور:

http://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarListPaper.aspx?ID=2289

پایگاه اطلاعات علمی رویدادهای و ناشر تخصصی همایش ها و مجلات کشور به جمع حامیان این همایش پیوست

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند که طبق هماهنگی ها و رایزنی های به عمل آمده با پایگاه اطلاعات علمی رویدادهای و ناشر تخصصی همایش ها و مجلات کشور (confpaper.com)، اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها) مورد تایید این پایگاه قرار گرفت.

پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور به جمع حامیان همایش پیوست

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند که طبق هماهنگی ها و رایزنی های به عمل آمده با پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور (allconferences.ir)، اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها) مورد تایید این پایگاه قرار گرفت.