\

اخبار همایش

دانشگاه جامع علمی کاربردی شیروان به حامیان همایش پیوست

اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند که طبق هماهنگی ها و رایزنی های به عمل آمده با دانشگاه جامع علمی کاربردی شیروان ، اولین همایش ملی آموزش،    کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها) مورد تایید این پایگاه قرار گرفت .

آدرس دسترسی در پایگاه مذکور:

http://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarListPaper.aspx?ID=2289

پایگاه اطلاعات علمی رویدادهای و ناشر تخصصی همایش ها و مجلات کشور به جمع حامیان این همایش پیوست

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند که طبق هماهنگی ها و رایزنی های به عمل آمده با پایگاه اطلاعات علمی رویدادهای و ناشر تخصصی همایش ها و مجلات کشور (confpaper.com)، اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها) مورد تایید این پایگاه قرار گرفت.

پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور به جمع حامیان همایش پیوست

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند که طبق هماهنگی ها و رایزنی های به عمل آمده با پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور (allconferences.ir)، اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها) مورد تایید این پایگاه قرار گرفت.

پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس ها و همایش های ایران به جمع حامیان همایش پیوست

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند که طبق هماهنگی ها و رایزنی های به عمل آمده با پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس ها و همایش های ایران (iconf.ir)، اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها) مورد تایید این پایگاه قرار گرفت.

آدرس دسترسی در پایگاه مذکور:

 

https://iconf.ir/conferences_info.php?confId=3461