پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران به جمع حامیان همایش پیوست

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند که طبق هماهنگی ها و رایزنی های به عمل آمده با پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران (conferencealert.ir)، اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها) مورد تایید این پایگاه می باشد.

آدرس دسترسی در پایگاه مذکور:

http://conferencealert.ir/events/bndconf