پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس ها و همایش های ایران به جمع حامیان همایش پیوست

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند که طبق هماهنگی ها و رایزنی های به عمل آمده با پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس ها و همایش های ایران (iconf.ir)، اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها) مورد تایید این پایگاه قرار گرفت.

آدرس دسترسی در پایگاه مذکور:

 

https://iconf.ir/conferences_info.php?confId=3461