پایگاه اطلاعات علمی رویدادهای و ناشر تخصصی همایش ها و مجلات کشور به جمع حامیان این همایش پیوست

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند که طبق هماهنگی ها و رایزنی های به عمل آمده با پایگاه اطلاعات علمی رویدادهای و ناشر تخصصی همایش ها و مجلات کشور (confpaper.com)، اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها) مورد تایید این پایگاه قرار گرفت.