no image

لیدا   ابراهیمی زهروی

مدرک تحصیلی :   دکتری

رشته تحصیلی :   فیزیک

دانشگاه - سازمان :   رئیس هیئت مدیره انجمن اساتید استان زنجان