\

راهنمای نویسندگان اولین همایش ملی آموزشی،کارآفرینی ، توسعه (فرصت ها، چالش ها و راهکارها)

نویسندگان عزیز در نظر داشته باشند که پذیرش، رد و امتیازبندی مقالات بر اساس ۱۲ شاخص ذیل، توسط کمیته محترم داوران همایش ملی آموزشی، کارآفرینی ، توسعه (فرصت ها، چالش ها و راهکارها) انجام خواهد شد. لطفا جهت ارتقاء کیفیت مقالات ارسالی خود، ۱۲ شاخص زیر را در نظر بگیرید. (نه تنها در کنفرانس حاضر بلکه در هر مجله و کنفرانس دیگری که علاقه مند به ارسال مقاله باشید، شاخص های مشابه زیر جهت داوری مقالات در نظر گرفته خواهد شد):

 • – تا چه حد عنوان مقاله مناسب و مطلوب انتخاب شده است؟
 • – تا چه حد چكيده مقاله را مناسب و مطلوب ارزيابي مي‌كنيد؟
 • – ارزش نظري و علمي (توليد دانش) مقاله را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ (اهميت نظري و علمي براي توليد دانش)
 • – ارزش عملي و كاربردي مقاله را تا چه حد مناسب و مطلوب ارزيابي مي‌كنيد؟ (اهميت كاربردي و عملي براي جامعه)
 • – سازماندهي كلي مقاله را تا چه حد مناسب ارزيابي مي‌كنيد؟ (مقدمه، بدنه و اصل مقاله، نتايج، بحث، نتيجه‌گيري، منابع)
 • – تناسب عنوان مقاله را با محتوي مقاله تا چه حد مناسب و مطلوب ارزيابي مي‌كنيد؟
 • – روان بودن، شيوايي و ويراستاري ادبي مقاله را تا چه حد مناسب و مطلوب ارزيابي مي‌كنيد؟
 • – تا چه حد، مقاله، دست‌آورد و نوآوري مشخص و قابل قبولي را ارائه كرده است؟
 • – توانايي و قدرت تحليل و تبيين نويسنده را در مقاله حاضر تا چه حد مناسب و مطلوب ارزيابي مي‌كنيد؟
 • – ارجاعات درون متن و مستند سازي هاي مربوط به مباني نظري مورد استفاده را تا چه حد مناسب ارزيابي مي‌كنيد؟
 • – تا چه حد روش‌شناسي علمي تحقيق، بصورت مناسب و مطلوب رعايت شده است؟ شامل: بيان مسئله، اهداف، مباني نظري، تبيين و تحليل، يافته‌ها، بحث، نتيجه‌گيري
 • – اعتبار منابع و مأخذ مورد استفاده در مقاله را تا چه حد مناسب و مطلوب ارزيابي مي‌كنيد؟

شيوه‌نامه نگارش و ارسال مقالات در همایش ملی آموزشی، کارآفرینی ، توسعه (فرصت ها، چالش ها و راهکارها):

مقالات ارسالي بايستي مطابق ساختار زير تدوين و ارسال گردند:

 • مقاله بايستي داراي ساختار زير باشد:
  عنوان مقاله، چکيدة مقاله، واژگان کليدي، مقدمه، مطالب اصلي مقاله، نتيجه‌گيري، پي‌نوشت (در صورت وجود يادداشت توضيحي)، فهرست منابع.
 • ارجاع منابع و مآخذ در متن مقاله در پايان نقل قول يا موضوع استفاده شده، داخل پرانتز و به شکل زير آورده شود:
  - منابع فارسی و لاتين: (نام خانوادگی مولف، سال نشر)؛ مثال: (حسینی، 1393).
  - تکرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان ‌شود و از کاربرد کلمات همان، پيشين و... (Ibid,…) خودداري شود.
 • تمام توضيحات اضافي و همچنين، معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطلاحات با عنوان «يادداشت‌ها»، در انتهاي همان صفحه از مقاله آورده شود.
 • در پايان مقاله (کتابنامه)، فهرست الفبايي منابع فارسي و لاتين به ‌طور جداگانه به ‌صورت زير ارائه شود:
  كتاب: نام خانوادگي و نام نويسنده (تاريخ چاپ)، نام كتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، شمارۀ چاپ، جلد.
  مقاله: نام‌ خانوادگي و نام نويسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشريه، شمارۀ نشريه.
 • چكيده‌اي حداكثر داراي 300 واژه و در بردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقيق و مهم‌ترين نتايج و فهرستي از واژگان کليدي (حدّاكثر 7 واژه).

اندازه و نوع قلم‌ها بايستي مطابق جدول ذيل تنظيم شوند:

نام قلم اندازه قلم موقعيت استفاده
B Traffic Bold 14 عنوان مقاله
B Lotus 11 چکيده و کلمات کليدی
B Lotus 12 متن
B Lotus Bold 12 عناوين بخش‌ها

- اندازه صفحات بايد برابر A4 و حدود بالا، پايين، چپ و راست صفحات به ترتيب برابر با 2 ، 5/2 ، 2 و 2 سانتی‌متر انتخاب شود.

- فاصله سطرها در عنوان، چکيده و متن مقاله معمولی (Single) است.

نکات مهم:
1- در این کنفرانس فقط اصل مقاله با فرمت (doc,docx) 2010- 2003 word دریافت می گردد.
2- تعداد صفحات هر مقاله حداکثر 15 صفحه بر پايه آيين نگارش مقالات مي باشد.
3- ارسال مقاله به فقط زبان های فارسی و انگلیسی امکان پذیر است.
4- هر فرد تنها مي تواند حداكثر در 3 مقاله به عنوان نويسنده اصلي(نویسنده مسئول) مشاركت و يا حضور داشته باشد.
5- رعایت دقیق آیین نگارش مقاله ها الزامی است.
6- ارائه این مقاله بدان معنی است که متن مقاله و ارائه آن در اولین همایش ملی آموزشی، توسعه، کارآفرینی (فرصت ها، چالش ها و راهکارها) مورد اطلاع و تایید تمامی نویسندگان می باشد.
7- با ارائه مقاله، نویسندگان متعهد می شوند که مقاله نتیجه کار پژوهشی اصیل بوده و بطور همزمان در همایش یا مجلات دیگری در دست بررسی نمی باشد.
8- علاقه مندان می توانند برای اطمینان از تطبیق موضوع مقاله با اهداف و محورهای همایش، از طریق رایانامه یا تماس تلفنی با دبیرخانه‌ی علمی همایش مکاتبه کنند.
9- مقاله های برتر توسط کمیته‌ی علمی برای ارائه‌ی شفاهی انتخاب خواهند شد.
10- نشانی کامل نويسندگان شامل شماره تماس، نشاني پستي و پست الکترونيک (رایانامه)، رتبه و دانشگاه محل خدمت، حتماً در زيرنويس صفحه اول نوشته شود.
هريك از موارد زير به تنهايي مي‌تواند موجب رد مقاله گردد:
• عدم ارتباط موضوع يا محتواي مقاله، با محورهاي مسابقه؛
• عدم رعايت ساختار مقالات علمي؛
• مقاله متعلق به ديگري باشد؛
• مقاله برگرفته از اينترنت و بدون تغييرات اساسي باشد؛
• مقاله فاقد فهرست منابع و هرگونه ارجاع و استناد باشد.
شايان ذكر است كه مقالات مغاير با شيوه‌نامه فوق پذيرفته نخواهند شد.